coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

31-05-2022

Τμήμα της πρόσφατης απόφασης με τις νέες οδηγίες για τον χειρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις επιχειρήσεις

Τμήμα της πρόσφατης απόφασης με τις νέες οδηγίες για τον χειρισμό της επιστρεπτέας προκαταβολής από τις επιχειρήσεις

 

 


TSENOS / tax cloud

 

ΓΔΟΥ 22/2022
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνο-ϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729)

 

αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/03.07.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729), τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 10

Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής της ενίσχυσης

1. Το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο.

2. Για το χρονικό διάστημα έως και την 30ή Ιουνίου 2022 παρέχεται περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης.

3. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το επιστρεπτέο ποσό της ληφθείσας ενίσχυσης, είναι πληρωτέο σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών καταβλητέας την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Ως ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ορίζεται η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της περιόδου χάριτος.

Εναλλακτικά, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, έως και την 29η Ιουλίου 2022, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης. Το ποσό καταβάλλεται εντός της ανωτέρω προθεσμίας και η έκπτωση ισχύει ως την καταληκτική ημερομηνία αυτή.

4. Παρέχεται δυνατότητα επιστροφής μέρους της ληφθείσας ενίσχυσης (επιστρεπτέο ποσό), ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

γγ) Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11. Ειδικά οι εταιρείες Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

ββ) Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα, εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11.

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α και β το ύψος των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών προκύπτει από τον κωδικό 500 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε3) φορολογικού έτους 2019 και 2020, αντίστοιχα, όπως έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η.03.2022.

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων διενεργείται αυτοματοποιημένα από την Α.Α.Δ.Ε.

Για τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού διενεργείται στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

5. Η Α.Α.Δ.Ε. υπολογίζει με βάση τα διαθέσιμα σε αυτή στοιχεία το επιστρεπτέο ποσό και αποστέλλει, στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών, λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή νομικού προσώπου) και κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος και το επιστρεπτέο ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και διακριτή κατηγοριοποίηση ανά Α.Φ.Μ. για λήψη της ενίσχυσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από το Π.Δ.Ε.

Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του επιστρεπτέου ποσού. Η Α.Α.Δ.Ε. καταχωρεί τα στοιχεία του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και εκδίδει τις σχετικές ταυτότητες οφειλής, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε).

Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία/e- Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Η οφειλή από το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. myAADE.

6. Το ποσό της επιστροφής μετά την είσπραξή του εμφανίζεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων 1590305001 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ατομικές επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή». Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν λάβει ενίσχυση από το Π.Δ.Ε., το επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης λογιστικοποιείται στα έσοδα του Π.Δ.Ε.

7. Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών από επιστρεπτέα προκαταβολή γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν επιτρέπεται η υπαγωγή αυτών σε άλλη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, συμφωνίας ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

Τα προς επιστροφή ποσά που βεβαιώνονται, επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

8. Στην περίπτωση της εφάπαξ επιστροφής του ανωτέρω επιστρεπτέου ποσού μετά την καταβολή του και εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022, το ποσό της έκπτωσης του 15% προσαυξάνει το μη επιστρεπτέο ποσό της ενίσχυσης το οποίο είναι αφορολόγητο, ενώ το ποσό της επιστροφής μειώνει το χορηγηθέν ποσό της ενίσχυσης και:

α) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, δεν συνυπολογίζεται εφεξής στο όριο σώρευσης για το Προσωρινό Πλαίσιο, της παρ. 1 του άρθρου 5 ή

β) εφόσον η ενίσχυση έχει χορηγηθεί βάσει του Κανονισμού de minimis, δεν συνυπολογίζεται εφεξής για το σκοπό υπολογισμού του ορίου σώρευσης της παρ. 2 του άρθρου 5.

9. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από 1η Μαΐου ως και 2 Σεπτεμβρίου 2021, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/20.08.2021 (Β’ 3905), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/20.08.2021 (Β’ 3898), Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13665/Α325/17.08.2021 (Β’ 3863) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/11203/Α325/09.07.2021 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται. Για τον σκοπό αυτό αποστέλλονται στην Α.Α.Δ.Ε. και στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών από την οικεία περιφέρεια ή σε περίπτωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), καταστάσεις με τα στοιχεία (Α.Φ.Μ., Επωνυμία, Έδρα – υποκατάστημα) των επιχειρήσεων ή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με την οποία βεβαιώνεται ότι οι επιχειρήσεις ή οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που περιλαμβάνονται σε αυτές έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του προηγούμενου εδαφίου. Κατ’ εξαίρεση για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και Ιστιαίας – Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, το επιστρεπτέο ποσό, δεν επιστρέφεται.

10. Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων μεριμνούν για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Ιουνίου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Για τον έλεγχο της προϋπόθεσης της διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Για τον υπολογισμό, προστίθεται στον αριθμό των εργαζομένων, που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020, για το μήνα βάσης υπολογισμού και για κάθε έναν από τους επόμενους μήνες, σωρευτικά, ο αριθμός των αναγγελιών πρόσληψης (έντυπο Ε3 ΕΡΓΑΝΗ) και αφαιρείται ο αριθμός καταγγελιών σύμβασης εργασίας (έντυπο Ε6 ΕΡΓΑΝΗ). Στη συνέχεια υπολογίζεται το άθροισμα του ανωτέρω μεγέθους για τους μήνες Ιούνιο 2020 έως και Οκτώβριο 2020 και διαιρείται με τον αριθμό των μηνών, ήτοι με τον αριθμό πέντε (5). Εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 1η Ιουνίου 2020 θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων.

Για τον ανωτέρω έλεγχο λαμβάνονται υπόψη τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, όπως αυτά διαβιβάζονται από το ΕΡΓΑΝΗ στην Α.Α.Δ.Ε. για τον σκοπό αυτό».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων είναι άμεσα απαιτητό

α) το σύνολο της χορηγηθείσας ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι δικαιούχος ή δεν τήρησε τους όρους της παρούσας ή

β) το υπερβάλλον ποσό της ενίσχυσης στην περίπτωση που η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού από το χορηγηθέν, εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης, με το επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του Κ.Ε.Δ.Ε.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όρια μεγέθους που δηλώθηκαν στην αίτηση χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής, εντός της προθεσμίας της παρ. 2, με την επιφύλαξη της ανταπόκρισης των Δικαστηρίων εντός Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.-Π.Π. από τα οποία το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας έχει αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως.

Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκ των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 (Β’ 1645), ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 (Β’ 2729), ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 (Β’ 4471), ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 (Β’ 5047), ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 (Β’ 236), ΓΔΟΥ 232/01.03.2021 (Β’ 804) και ΓΔΟΥ 420/23.4.2021 (Β’ 1689) κοινών αποφάσεων, νοείται ότι εκπληρώνεται η υποχρέωση υποβολής στο πλαίσιο της παρούσας.

Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί ο νόμιμος τίτλος είσπραξης του επιστρεπτέου ποσού και η σχετική ταυτότητα οφειλής και από τον έλεγχο προκύψει ότι:

α) Η επιχείρηση δεν ήταν δικαιούχος της ενίσχυσης, το επιστρεπτέο ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.), από τη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφονται αλλά πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.

β) Η επιχείρηση είναι δικαιούχος μικρότερου ποσού ενίσχυσης, υπολογίζεται από την Α.Α.Δ.Ε. το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο δικαιούχος. Για το μέρος του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκδίδεται από την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (Α.Φ.Ε.Κ.) για τη μείωση της αρχικής βεβαίωσης επιστρεπτέου ποσού, διατηρώντας τον αριθμό των υπολειπόμενων δόσεων, και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την άμεση επιστροφή του εντόκως. Σε περίπτωση που από την εκκαθάριση του Α.Φ.Ε.Κ. προκύπτει εξόφληση του αρχικού τίτλου είσπραξης, το υπερβάλλον ποσό που τυχόν καταβλήθηκε έναντι του αρχικού τίτλου είσπραξης δεν επιστρέφεται αλλά πιστώνεται στην οφειλή που προκύπτει από τον νέο τίτλο είσπραξης.

Στις περ. α και β η επιχείρηση δεν δικαιούται την έκπτωση της εφάπαξ καταβολής της παρ. 3 του άρθρου 10 για κανένα καταβαλλόμενο ποσό.

Για τη βεβαίωση και έκδοση ταυτότητας οφειλής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 11Α. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».

4. Μετά το άρθρο 11 προστίθεται το άρθρο 11Α ως εξής:

«Άρθρο 11Α

Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

1. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό και ο αναλογών τόκος υπολογίζεται από την Α.Α.Δ.Ε. με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

Στη συνέχεια η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών λίστα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υπόχρεου της επιστροφής (φυσικού ή νομικού προσώπου), και κατ’ ελάχιστον ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο ή επωνυμία, κατά περίπτωση, διεύθυνση έδρας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος και το ποσό προς επιστροφή ολογράφως και αριθμητικώς και διακριτά τον αναλογούντα τόκο ολογράφως και αριθμητικώς, καθώς και διακριτή κατηγοριοποίηση ανά Α.Φ.Μ. για λήψη της ενίσχυσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή από το Π.Δ.Ε.

Η Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών με βάση τη λίστα του προηγούμενου εδαφίου εκδίδει απόφαση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ενίσχυσης και του αναλογούντος τόκου η οποία αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και του αναλογούντος τόκου.

2. Η απόφαση επιστροφής του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και του αναλογούντος τόκου κοινοποιείται στον δικαιούχο μέσω της ανάρτησης στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία^-Κοινοποιήσεις και κατόπιν αποστολής ειδοποίησης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση.

3. Το προς ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης μέχρι την ημερομηνία βεβαίωσής του. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο ανάκτησης που ορίζεται, για κάθε ημερολογιακό έτος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.

4. Ακολούθως η Α.Α.Δ.Ε. καταχωρεί τα στοιχεία του νόμιμου τίτλου στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων και εκδίδει τις σχετικές ταυτότητες οφειλής. Μετά την καταχώριση του χρέους η φορολογική διοίκηση εκδίδει ατομική ειδοποίηση, την οποία αναρτά στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. myAADE, στην επιλογή Μητρώο και Επικοινωνία^-Κοινοποιήσεις και αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση κατά το προηγούμενο εδάφιο, η ατομική ειδοποίηση αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Η οφειλή από το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό της ενίσχυσης και διακριτά ο αναλογών τόκος, όπως έχει υπολογιστεί μέχρι την ημερομηνία της βεβαίωσης εμφανίζεται στο πληροφοριακό σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. myAADE.

5. Το προς επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώνεται στη φορολογική διοίκηση, επιβαρύνεται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

6. Η Α.Α.Δ.Ε. μετά την είσπραξη των ποσών ενημερώνει σχετικά την Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών.

7. Τα ποσά μετά την είσπραξή τους εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1590305001 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ατομικές επιχειρήσεις» και 1590305002 «Επιστροφές μεταβιβάσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής από ιδιωτικές επιχειρήσεις με νομική μορφή». Ειδικά για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων που έχουν λάβει ενίσχυση από το Π.Δ.Ε. τα ποσά λογιστικοποιούνται στα έσοδα του Π.Δ.Ε. Οι αναλογούντες τόκοι εμφανίζονται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων 1510902001 «Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ατομικών επιχειρήσεων» και 1510902002 «Τόκοι από την επιστρεπτέα προκαταβολή ιδιωτικών επιχειρήσεων με νομική μορφή».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.