coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

27-05-2022

Η παράταση έως τις 15/6 για την υποβολή των εσόδων στο myData και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα

Η παράταση έως τις 15/6 για την υποβολή των εσόδων στο myData και πώς έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή τα δεδομένα

Επανακαθορίστηκε μερικώς το φορολογικό ημερολόγιο μετά και την προχθεσινή ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για εικοσαήμερη παράταση διαβίβασης των εσόδων του 2021 στην πλατφόρμα myData. Και βέβαια, μπορεί σε θεωρητικό επίπεδο το θέμα να αφορά τα ηλεκτρονικά βιβλία, συμπαρασύρει όμως και τη φορολογία εισοδήματος, καθώς για την καθόλα σωστή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων από τις επιχειρήσεις, προ-απαιτούνται και διάφοροι έλεγχοι ορθότητας με το myData.

 


Απαραίτητη υποσημείωση[!]: Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι αράδες που ακολουθούν εκ των πραγμάτων δεν αποτελούν τμήμα θεσμοθετημένων διατάξεων. Δεν υπάρχουν αποφάσεις της ΑΑΔΕ ή του Υπουργείου Οικονομικών που να καθορίζουν αυτές τις παραμέτρους. Πρόκειται για μια καταγραφή σημειώσεων που βασίζεται σε εισηγήσεις δύο τελευταίων, εξειδικευμένων σεμιναρίων, σε πηγές που προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από την ΑΑΔΕ, καθώς και σε επιλεγμένα άρθρα.


 

Τα όσα αναφέρονται λοιπόν παρακάτω, αφορούν μόνο τα myData και όχι την λογιστική τήρηση των βιβλίων, που εκ των πραγμάτων αποτελεί μια δεδομένη διαδικασία. Βάσει όλων των παραμέτρων, το ζήτημα που μας αφορά αυτή τη στιγμή, και έως τις 15 Ιουνίου (που ορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία) είναι αποκλειστικά και μόνο η σωστή διαβίβαση των εσόδων. Δηλαδή οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις (εμπορευμάτων, προϊόντων, υπηρεσιών), πλέον όμως τα έξοδα μας για τα οποία είμαστε εμείς οι εκδότες (π.χ. τίτλοι κτήσης, τιμολόγια αγοράς και αυτοτιμολόγηση). /

Δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου (τη δεδομένη χρονική στιγμή και αναφορικά πάντα, μόνο για το myData) οι όποιες αγορές και δαπάνες. Δεν ασχολούμαστε με μισθοδοσία, αποσβέσεις, διάφορες δαπάνες λιανικής και γενικότερα οι εγγραφές εξόδων.


Δίνουμε βαρύτητα στις καθαρές αξίες. Ακόμα και όσον αφορά το ΦΠΑ, η ΑΑΔΕ σε πρώτο χρόνο δεν πρόκειται να δώσει βάση στις όποιες ασυμφωνίες. Εστιάζουμε λοιπόν στη σωστή καταγραφή των καθαρών ποσών των εσόδων, καλό είναι να έχουμε συμφωνία στο ΦΠΑ (αλλά δεν προβληματιζόμαστε σε πιθανές διαφορές) και δεν μας απασχολούν πιθανές κρατήσεις, παρακρατούμενοι φόροι, λοιποί πιθανοί φόροι και τέλη επί των τιμολογίων.


Σχετικά με τις λιανικές πωλήσεις: Παρότι είχε προαναγγελθεί προ μηνών, δεν υπάρχει ακόμα διασύνδεση esend με myData / Συνεπώς, για όλο το ’21 θα πρέπει να ανεβάσουν οι επιχειρήσεις τις λιανικές / Σύμφωνα με όλα τα δεδομένα έως τώρα, αυτή τη διαδικασία πιθανότατα θα χρειαστεί να την κάνουμε και για το πρώτο εξάμηνο του ’22. Αυτό θα πρέπει να γίνει είτε οι αποδείξεις λιανικής εκδόθηκαν μέσω ΦΗΜ είτε χωρίς ΦΗΜ (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

Η διαβίβαση μπορεί να γίνει είτε αναλυτικά (ανά απόδειξη λιανικής) είτε συγκεντρωτικά μέσω λογιστικών προγραμμάτων και εφαρμογών. Συνεπώς, το ελάχιστο για μια επιχείρηση που πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις, είναι για το έτος 2021 να αποστείλει 12 μηνιαίες εγγραφές.


Πρόστιμα: Μη υποβολή, που θα οδηγήσει σε εκπρόθεσμη διαβίβαση επιφέρει πρόστιμο 100 €  /   Το πρόστιμο είναι ένα (ανεξαρτήτως από το πλήθος των μεταγενέστερων διαβιβάσεων).  /  Το ίδιο πρόστιμο ισχύει και σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής διαφορών που προκύπτουν από διαφορές συναλλαγών με προμηθευτές.


Το myData ως ηλεκτρονική πλατφόρμα, εμφανίζει έως τώρα πάρα πολλά και διάφορα προβλήματα. Από αδυναμία σύνδεσης, μη εμφάνιση πωλήσεων που έχουν λάβει κωδικό MARK, και βέβαια μεγάλες ασυμφωνίες των πραγματικών δεδομένων των λογιστικών βιβλίων με το συνοπτικό βιβλίο myData.   Στην ΑΑΔΕ είναι βεβαίως γνωστά αυτά τα ζητήματα, και η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να μην προβληματιζόμαστε από τις ασυμφωνίες που προκύπτουν με το συνοπτικό βιβλίο. Οπότε και να προχωρήσουν διαδικασίες κλεισίματος των λογιστικών βιβλίων και υποβολής φορολογικών δηλώσεων, βάσει των πραγματικών δεδομένων των βιβλίων της εκάστοτε επιχείρησης.