coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

08-12-2021

Η τοποθέτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών

Η τοποθέτηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την υποβολή των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών

Το θέμα της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων προς την Τράπεζα της Ελλάδος, με την ειδική διαδικασία που έχει καθοριστεί από την ίδια, απασχολεί εδώ και μια διετία τις επιχειρήσεις, καθώς αντικειμενικά το μόνο που προσθέτει στις επιχειρήσεις είναι ένα πρόσθετο γραφειοκρατικό κόστος. Άλλωστε, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιριών δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. οπότε και δεν συντρέχει λόγος να επαναλαμβάνεται όλη αυτή η διαδικασία, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι οι φόρμες συμπλήρωσης των δεδομένων είναι εντελώς διαφορετικές.

Απ’ ότι φαίνεται πρυτανεύει η λογική, καθώς υπήρξε η επίσημη τοποθέτηση της ΤτΕ, μέσω τοποθέτησης του ίδιου του διοικητή της. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο, με τη σχετική απάντηση που δόθηκε και αφορά την επανεξέταση του ζητήματος.

 


 

 

«ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021
Α.Π. 4169

Προς το Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

Θέμα: Αίτημα επανεξέτασης της διαδικασίας υποβολής ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα

Αξιότιμες κυρίες / αξιότιμοι κύριοι,

Σε απάντηση της από 24.11.2021 (Αρ. Πρωτ. 223) επιστολής σας θα ήθελα κατ’ αρχήν να σημειώσω την ευχάριστη έκπληξή μου για την μεγάλη ανταπόκριση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα καθώς και των συνεργαζόμενων γραφείων Λογιστών – Φοροτεχνικών στην υποβολή στοιχείων ισολογισμών, η οποία υπερβαίνει κάθε προηγούμενο. Η αυξημένη αυτή ροή υποβολών υποδεικνύει το αυξημένο αίσθημα ευθύνης των επιχειρήσεων και την κατανόηση εκ μέρους των της ανάγκης για επιτυχή λειτουργία του Κεντρικού Γραφείου Ισολογισμών.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος δημιουργήθηκε με σκοπό την συγκέντρωση εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για τους σκοπούς της κάλυψης τακτικών και έκτακτων αναγκών ανάλυσης, την υποστήριξη της διενέργειας πράξεων νομισματικής πολιτικής και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι η διευκόλυνση της απρόσκοπτης πρόσβασης των επιχειρήσεων της χώρας μας σε τραπεζική χρηματοδότηση, προς όφελος και των μελών του Επιμελητηρίου σας.

Θα ήθελα ακόμη να σημειώσω ότι οι οικονομικές καταστάσεις που συλλέγει το ΓΕΜΗ, δεν είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και δεν καλύπτουν τις ανάγκες της Τράπεζας της Ελλάδος, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε αυτή τη μορφή. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανοικτή σε κάθε πρόταση ώστε στο άμεσο μέλλον να αποφεύγεται η διαδικασία της διπλής υποβολής στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στο ΓΕΜΗ και στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τέλος θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι κατανοούμε πλήρως τα προβλήματα από την πανδημία και για το λόγο αυτό η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί ανοιχτή την πλατφόρμα υποβολών και μετά την 30η Νοεμβρίου 2021 για την υποδοχή, χωρίς καμιά συνέπεια, διορθωτικών ή νέων καταστάσεων τόσο για την εταιρική χρήση 2020, όσο και για τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, από επιχειρήσεις που δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Πράξη Διοικητή Αριθ 2682/03-06-2019.

Σχετικά με τις επισημάνσεις σας όσον αφορά το πληροφοριακό σύστημα IRIS που δέχεται τις υποβολές, η ΤτΕ πραγματοποιεί συνεχώς βελτιώσεις, ώστε να είναι πιο εύχρηστο και πιο φιλικό στον τελικό χρήστη. Ο χρήστης έχει πλέον τη δυνατότητα μέσω της επιλογής Ιστορικό Ανταλλαγής Αρχείων, να ανατρέξει σε όλα τα αρχεία που έχει υποβάλει, καθώς και να παραλάβει το απαντητικό αρχείο για κάθε ένα από αυτά.

Θα ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μας προς τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων που ήδη έχει προχωρήσει επιτυχώς στην υποβολή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις 2016 – 2020 και να ενθαρρύνετε όσες τυχόν δεν το έχουν κάνει να ολοκληρώσουν την υποβολή των στοιχείων.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η καλή συνεργασία και συνδρομή του ιδιωτικού τομέα είναι καταλυτικής σημασίας για την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία

Παραμένουμε διαθέσιμοι να επιλύσουμε με παραγωγικό τρόπο τα θέματα που θίγετε.

Με εκτίμηση,
Γιάννης Στουρνάρας»