coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

23-11-2021

Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αποζημιώσεων που έλαβαν ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ενέργειες

Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αποζημιώσεων που έλαβαν ιδιοκτήτες ακινήτων και δεν πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ενέργειες

 

 


 

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η διαδικασία αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της αποζημίωσης των εκμισθωτών για τα μισθώματα μηνών Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου και Ιουλίου 2021, κατ’ επιταγή του νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/20.04.2021 (Β’ 1613), ΓΔΟΥ 500/26-5-2021 (Β’ 2225), ΓΔΟΥ 615/30-6-2021 (Β’ 2830), ΓΔΟΥ 809/23-7-2021 (Β’ 3274) και ΓΔΟΥ 872/25-8-2021 (Β’ 3921) αποφάσεων του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αναζήτησης των συγκεκριμένων ποσών διενεργείται από την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Οικονομικών, βάσει των στοιχείων που αποστέλλονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Άρθρο 2

Διαδικασία αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Μετά από την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 3 των υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 400/2021, 500/2021, 615/2021, 809/2021 και 872/2021 Αποφάσεων, η Α.Α.Δ.Ε. δημιουργεί και αποστέλλει στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών: (α) αναλυτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των δικαιούχων εκμισθωτών/υπεκμισθωτών που εισέπραξαν την αποζημίωση, ξεχωριστά για κάθε ένα από τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάϊο, Ιούνιο και Ιούλιο και δεν υπέβαλαν «Δήλωση Covid» εντός της εκάστοτε οριζόμενης προθεσμίας και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του καταβληθέντος ποσού ή υπέβαλλαν «Δήλωση Covid» από την εκκαθάριση της οποίας προκύπτει ποσό αποζημίωσης μικρότερο της καταβληθείσας προκαταβολής και καθίστανται υπόχρεοι επιστροφής του υπερβάλλοντος καταβληθέντος ποσού, καθώς και (β) συγκεντρωτική κατάσταση, ανά Α.Φ.Μ., των ως άνω υπόχρεων επιστροφής, με το συνολικό για το ως άνω χρονικό διάστημα αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που θα πρέπει να επιστραφεί.

Οι καταστάσεις είναι σε ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων επιστροφής (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας/έδρας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος) και το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς.

2. Βάσει της (β) συγκεντρωτικής κατάστασης της παρ. 1, η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών αναζητεί την αποζημίωση που έχει καταβληθεί αχρεώστητα, εκδίδοντας καταλογιστική πράξη με το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό συνολικά.

3. Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό βεβαιώνεται και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του ν.δ. 356/74 (Α’ 90) Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (Α.Λ.Ε.) 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών». Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής, το προς ανάκτηση ποσό επιβαρύνεται επιπλέον με τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 6 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

4. Η διαδικασία της βεβαίωσης των εσόδων δύναται να πραγματοποιείται μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που προβλέπονται στην υπό στοιχεία Α. 1209/02.09.2021 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Β’ 4053), με φορέα τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.