coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

20-11-2021

MyData / Μια πρώτη προσέγγιση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ψηφιοποίηση των λογιστικών βιβλίων -2

MyData / Μια πρώτη προσέγγιση στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και την ψηφιοποίηση των λογιστικών βιβλίων -2

… συνέχεια από προηγούμενο

2ο μέρος κειμένου / Απόσπασμα από το συγκεκριμένο άρθρο που δημοσιεύτηκε στο επιχειρηματικό portal businesswoman.gr


 

… Προσωρινά δηλαδή, δεν μας απασχολεί το θέμα των χαρακτηρισμών των αγορών και των δαπανών τους. Τονίζουμε πάντως ότι αυτή η ευελιξία που παρέχεται είναι προσωρινή, καθώς όλα όσα τη δεδομένη στιγμή θεωρούνται ως μη υποχρεωτικά, θα πρέπει να τακτοποιηθούν και να διευθετηθούν τους πρώτους μήνες του ’22 και βάσει του χρονοδιαγράμματος της ΑΑΔΕ.

 

Όλα τα παραπάνω αναφορικά με το myData πάντα, καθώς ούτως ή άλλως η τήρηση των λογιστικών βιβλίων, εννοείται ότι εξακολουθεί να γίνεται κανονικά, όπως ανέκαθεν. Και βέβαια το θέμα είναι τόσο πολυσύνθετο που δεν μπορεί να γίνει η οποιαδήποτε ανάλυση μέσα σε κάποιες αράδες. Απλά παραθέτουμε κάποια βασικά σημεία, κάποιες από τις γενικές παραμέτρους, με την επισήμανση ότι θα επανέλθουμε με κάποιες πιο σαφείς και στοχευμένες αναφορές σε συγκεκριμένα ζητήματα.

 

Θα μπορούσαμε γενικότερα, να χαρακτηρίσουμε το myData, ως μια δυναμική online πλατφόρμα, ως ένα ευρύτερο ψηφιακό σύστημα, στο οποίο και ανεβαίνουν διαρκώς παραστατικά από όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκονται οπουδήποτε ανά την επικράτεια.

 

 

Τα κανάλια διαβίβασης που μπορούν να επιλέξουν οι επιχειρήσεις και μέσω των οποίων είναι δυνατή η αποστολή των δεδομένων τους, είναι πέντε και είναι τα εξής:

 1. Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης /

Κοστολογικά αποτελεί την πιο ακριβή λύση. Γι’ αυτό άλλωστε, παρέχονται κάποια φορολογικά κίνητρα για την επιλογή πιστοποιημένων παρόχων διαβίβασης

 1. Επιχειρήσεις Λογισμικού – ERP (εμπορικό/λογιστικό) /

Αποτελεί την πιο ευέλικτη μέθοδο. Πέρα από τις επιχειρήσεις που έχουν δικό τους λογισμικό τιμολόγησης, σε αυτήν την κατηγορία θα εντάξουμε και τις εφαρμογές που αναπτύχθηκαν από ιδιωτικές εταιρίες, κατονομάζονται με τον κάπως αδόκιμο όρο ως «τιμολογιέρες», και λειτουργούν σε περιβάλλον cloud.

 1. Ειδική φόρμα καταχώρησης /

Αφορά κυρίως μικρές επιχειρήσεις, με ακαθάριστα έσοδα έως 50.000 €  ή που εκδίδουν έως 50 τιμολόγια (έτος αναφοράς αυτήν τη στιγμή το 2019)

 1. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (ΦΗΜ) /

Εδώ κυρίως έχουμε τη διαβίβαση των λιανικών συναλλαγών, μέσω φορολογικών μηχανισμών και ταμειακών μηχανών

 1. Ηλεκτρονική εφαρμογή τιμολόγησης από την ΑΑΔΕ /

Τέθηκε σε λειτουργία αρχές Σεπτεμβρίου. Αποτελεί μια εναλλακτική λύση στις αντίστοιχες εφαρμογές ιδιωτικών εταιριών. Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ υλοποίησε τη δική της εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Να διευκρινίσουμε για να μην προκύπτουν τυχόν παρερμηνείες, ότι εδώ δεν ισχύουν οι περιορισμοί και τα όρια της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

 

Κάθε επιτυχής διαβίβαση παραστατικού από την εκδότρια επιχείρηση, λαμβάνει έναν αριθμό ΜΑΡΚ. Πρόκειται για ένα 15ψήφιο μοναδικό νούμερο που, θα το παρομοιάζαμε με αριθμό πρωτοκόλλου, η έκδοση του οποίου πιστοποιεί ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η διαβίβαση του παραστατικού.

 

 

Ποιες είναι οι γενικές κατηγορίες εσόδων στα πλαίσια εφαρμογής του myData

 

Οι Χαρακτηρισμοί των εσόδων (με τα ανάλογα κατά περίπτωση προσθετικά ή αφαιρετικά σύμβολα) είναι οι παρακάτω:

Έσοδα (+) / (-)

1.1_Έσοδα από Πώληση Εμπορευμάτων (+) / (-)

1.2_Έσοδα από Πώληση Προϊόντων (+) / (-)

1.3_Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-)

1.4_Έσοδα από Πώληση Παγίων (+) / (-)

1.5_Λοιπά Έσοδα/ Κέρδη (+) / (-)

1.6_Αυτοπαραδόσεις / Ιδιοχρησιμοποιήσεις (+) / (-)

1.7_Έσοδα για λ/σμο τρίτων (+) / (-)

1.8_Έσοδα προηγούμενων χρήσεων (+) / (-)

1.9_Έσοδα επομένων χρήσεων (+) / (-)

1.10_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων (+) /

1.95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων(+)/ (-)

 

 

Και οι αντίστοιχες κατηγορίες των εξόδων

 

Οι χαρακτηρισμοί των εξόδων είναι οι παρακάτω:

Έξοδα (-) / (+)

 • 1_Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+)
 • 2_Αγορές Α’-Β’ Υλών (-) / (+)
 • 3_Λήψη Υπηρεσιών (-) / (+)
 • 4_Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+)
 • 5_Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) /(+)
 • 6_Αμοιβές και Παροχές προσωπικού (-) / (+)
 • 7_Αγορές Παγίων (-) / (+)
 • 8_Αποσβέσεις Παγίων (-) / (+)
 • 9_Έξοδα για λ/σμο τρίτων (-) / (+)
 • 10_Έξοδα προηγούμενων χρήσεων (-) / (+)
 • 11_Έξοδα επομένων χρήσεων (-) / (+)
 • 12_Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (-) / (+)
 • 13_Αποθέματα Έναρξης Περιόδου (Ε3 προηγ. Περιόδου) (-)
 • 14_Αποθέματα Λήξης Περιόδου (Ε3 τρέχουσας Περιόδου) (+)
 • 95_Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (-)/ (+)

 


συνεχίζεται/