coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

02-06-2021

Θέματα επικαιρότητας / Επιδότηση παγίων δαπανών / Τροποποίηση συγκεκριμένων ΚΑΔ

Θέματα επικαιρότητας / Επιδότηση παγίων δαπανών / Τροποποίηση συγκεκριμένων ΚΑΔ

Περνάμε τώρα σε δύο από τις θεσμοθετημένες αποφάσεις των τελευταίων ημερών. Η μια αφορά το πρόγραμμα επιδότησης των παγίων δαπανών, θέμα που βρέθηκε στην επικαιρότητα πριν αρκετό καιρό και πλέον περνάει στην τελική ευθεία. Και η δεύτερη, αφορά την κατάργηση κάποιων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας, με την παράλληλη προσθήκη καινούργιων κωδικών.

 

Γενικότερα, στο θέμα των ΚΑΔ θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς έχουν δημιουργηθεί αρκετά καινούργια επαγγέλματα, για τα οποία και δεν υπάρχει ακριβής καταγραφή στη λίστα των ΚΑΔ.

 

Ειδικά τώρα στο θέμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιδότηση παγίων δαπανών, η προβλεπόμενη προθεσμία της 17ης Ιουνίου που τίθεται αρχικά, κρίνεται ως σχεδόν ανεφάρμοστη, με δεδομένο ότι θα πρέπει να υποβληθεί και το Ε3 των επιχειρήσεων που θα προβούν στο σχετικό αίτημα.

 

 

Παραθέτουμε τα κυρίως κείμενα από τις δύο προαναφερόμενες αποφάσεις:

 


TSENOS / tax cloud

 

Ε.2118/2021
Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για μη καλυπτόμενες δαπάνες

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την προϋπόθεση ii’ της υποπερ. δδ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021 (ΦΕΚ Β’2236) για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «myBusinessSupport» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι οποίες, μεταξύ άλλων, έχουν υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020, έως και την προθεσμία της παρ.7 της υπόψη ΚΥΑ, εφόσον τηρούν διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου.

2. Με βάση την παρ. 7 του άρθρου 1 της πιο πάνω ΚΥΑ η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα ως άνω συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:59:59.

3. Περαιτέρω με τις παραγράφους 64 και 65 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 καθώς και των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλονται εμπρόθεσμα μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

4. Με βάση τα ανωτέρω με την παρούσα γίνεται δεκτό, για λόγους ομοιόμορφης εφαρμογής, ότι προκειμένου για τις επιχειρήσεις που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπαγωγή στο μέτρο της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, απαιτείται η οριστικοποίηση του εντύπου Ε3, ανεξάρτητα της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, η οποία σε κάθε περίπτωση δύναται να οριστικοποιηθεί μέχρι την 27η Αυγούστου 2021.

5. Για σκοπούς χορήγησης της υπόψη ενίσχυσης, θα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα του εντύπου Ε3, όπως αυτό θα έχει οριστικοποιηθεί κατά τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 7 του άρθρου 1 της πιο πάνω ΚΥΑ.

 

 


 

 

Α.1122/2021
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β’ 2149)

 

 

Ο πίνακας της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β’ 2149), τροποποιείται ως κάτωθι:

Άρθρο 1
Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.

Προστίθενται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.):

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.11 Υπηρεσίες σταβλισμού ζώων, άλλων από ζώα συντροφιάς
20.59.59.03 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
27.90.11.01 Κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
29.10.24.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.30.01 Κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.20.10.01 Κατασκευή αμαξωμάτων για ηλεκτρικά οχήματα
29.32.30.03 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., αποκλειστικά για ηλεκτρικά οχήματα
30.91.13.01 Κατασκευή ηλεκτρικών μοτοσικλετών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.91.20.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικές μοτοσικλέτες (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων και άλλων ηλεκτρικών οχημάτων)
30.92.20.01 Κατασκευή ηλεκτρικών αναπηρικών καροτσιών, εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους
30.92.30.01 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων αποκλειστικά για ηλεκτρικά αναπηρικά καροτσάκια
46.12.13.21 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.18.19.09 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.49.39.31 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
46.75.12.73 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.42.13 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.52.49.84 Λιανικό εμπόριο υλικών και εξοπλισμού για ιδιοκατασκευές
47.54.54.43 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών τσιγάρων και μερών τους
77.40.19.02 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων
86.90.19.13 Υπηρεσίες οστικής υγείας
86.90.19.14 Υπηρεσίες μυϊκής ενδυνάμωσης μέσω θεραπείας

Άρθρο 2
Κατάργηση παλαιών Κ.Α.Δ.

Καταργούνται οι ακόλουθοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
01.62.10.07 Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
10.89.19.01 Παραγωγή υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.17.11.28 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
46.38.29.29 Χονδρικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
47.29.24.36 Λιανικό εμπόριο υγρών αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων
82.99.19.08 Υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και παρόμοιων δικαιωμάτων)
82.99.19.09 Υπηρεσίες παραχώρησης τεχνικών μεθόδων

Άρθρο 3
Διαδικασία αντικατάστασης των καταργούμενων Κ.Α.Δ.

Για τις περιπτώσεις φορολογουμένων, φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων που έχουν δηλωθεί στο φορολογικό Μητρώο δραστηριότητες από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας οι οποίοι καταργούνται, η Φορολογική Διοίκηση θα προβεί, με κεντρικές διαδικασίες, σε αντικατάστασή τους με τον αντίστοιχο νέο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας που προστίθεται με την παρούσα απόφαση ή τον ήδη υπάρχοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας, ως εξής:

Καταργούμενος Κ.Α.Δ. Αντικαθίσταται με τον νέο Κ.Α.Δ. Αντικαθίσταται με τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α.Δ.
10.89.19.01 20.59.59.03
46.17.11.28 46.12.13.21
46.38.29.29 46.75.12.73
47.29.24.36 47.52.42.13
82.99.19.09 77.40.19.02
01.62.10.07 96.09.11.04
82.99.19.08 77.40.19.01

Μετά το πέρας της διαδικασίας θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του λογαριασμού των φορολογουμένων στο TAXISnet.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου.

Η διαδικασία του άρθρου 3 θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 21/6/2021.