coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

10-06-2020

Και διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα του συμψηφισμού του ΦΠΑ

Και διευκρινιστική εγκύκλιος για το θέμα του συμψηφισμού του ΦΠΑ

Νέες διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού του 25% του αποδοθέντος κατά το μήνα Απρίλιο ΦΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι αφορούσε την περίοδο Μαρτίου του ’20 ή το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ανάλογα βέβαια με το αν η επιχείρηση τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία. Αυτή τη φορά μάλιστα όχι με ένα απλό δελτίο τύπου, αλλά με τη θεσμοθέτηση ειδικής εγκυκλίου που δημοσιεύτηκε σήμερα. Παραθέτουμε το κυρίως κείμενο της Ε.2083/10.6.20

 


TSENOS / tax cloud

 

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» του άρθρου 3 της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84 Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α’)»

Για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α’) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 Α’) και σε συνέχεια των προβλεπόμενων στην με αρ. Ε.2056/2020 εγκύκλιο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Για τις επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται δυνάμει των διατάξεων της απόφασης Α.1054/21.3.2020 (ΦΕΚ 950 Β) όπως τροποποιήθηκε με την Α.1063/26.3.2020 (ΦΕΚ 1043 Β’), οι οποίες εξόφλησαν ολοσχερώς μέχρι και τις 30 Απριλίου 2020 το συνολικό ποσό της οφειλής που αντιστοιχεί στην απόδοση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που προκύπτει από τις δηλώσεις α’ τριμήνου του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων) και του τρίτου μήνα του 2020 (για τους υπόχρεους σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων) και στις οποίες παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανάρτησε τα ποσά προς συμψηφισμό του εν λόγω ευεργετήματος, στο myTaxisNet στο «Λογαριασμό» των δικαιούχων επιχειρήσεων και ειδικότερα στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση».

Ο συμψηφισμός των ως άνω ποσών θα διενεργηθεί σε βεβαιωμένες οφειλές από δόσεις ρυθμίσεων με καταληκτική ημερομηνία καταβολής εντός του Ιουνίου και επόμενων μηνών. Επισημαίνεται ότι για την πίστωση δόσεων ρυθμίσεων απαιτείται η εξόφληση των δόσεων των προηγουμένων μηνών.

Ειδικά για τον συμψηφισμό του ΦΠΑ με οφειλές ΦΠΑ φορολογικής περιόδου Απριλίου, για τις οποίες έληξε η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις 29 Μαΐου, και με οφειλές από παρακρατούμενους φόρους, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δηλώσεων έληξε την 1η Ιουνίου, για την έγκαιρη διεκπεραίωση της διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους του ανωτέρω ευεργετήματος να υποβάλουν αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ τους μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020,. Εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτημα συμψηφισμού με τις οφειλές, δεν απαιτείται νέο αίτημα.

Με τη διενέργεια του συμψηφισμού, ενημερώνεται η εικόνα των οφειλών των δικαιούχων στην επιλογή «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» με την εμφάνιση της σχετικής απομείωσης της/των οφειλής/ών. Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει τυχόν υπόλοιπο προς περαιτέρω συμψηφισμό, εμφανίζεται η σχετική πληροφορία στην επιλογή «Στοιχεία Επιστροφών» της «Προσωποποιημένης Πληροφόρησης» του myTaxisNet.

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση μη υποβολής αιτήματος συμψηφισμού από μέρους του φορολογούμενου, οι Υπηρεσίες μας θα προβούν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό, με οφειλές με καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Για λόγους κατανόησης παρατίθεται παράδειγμα

Παράδειγμα : Αρχική δήλωση το χρεωστικό ποσό φόρου ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, χορηγείται το ευεργέτημα του συμψηφισμού για το ποσό των 250 ευρώ.

Εφόσον ο δικαιούχος του ευεργετήματος έχει ήδη υποβάλει ή υποβάλλει αίτημα συμψηφισμού μέσω email στη ΔΟΥ του μέχρι και την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και προτείνει συμψηφισμό με χρεωστικό ποσό Φ.Π.Α. που προέκυψε από τη δήλωση φορολογικής περιόδου Απριλίου 2020, που έχει καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 29η Μαΐου 2020, η Δ.Ο.Υ. διενεργεί τον συμψηφισμό των 250 ευρώ κατά την υπόδειξή του. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί το ως άνω αίτημα ή άλλο αίτημα συμψηφισμού με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, ο συμψηφισμός δύναται να διενεργείται αυτεπαγγέλτως με κάθε άλλη απαίτηση από φόρους και λοιπά έσοδα του Δημοσίου, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής μετά την 1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 ΚΕΔΕ.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι εφόσον υποβληθεί τροποποιητική δήλωση για τις ως άνω περιόδους, με την οποία μειώνεται το αρχικό χρεωστικό ποσό της δήλωσης, το ποσό του συμψηφισμού μειώνεται αναλόγως.