coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

29-09-2018

Τμήμα της απόφασης για την παράταση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων έως και τις 2/10

Τμήμα της απόφασης για την παράταση δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων έως και τις 2/10

Ανακοινώθηκε χθες με τη μορφή του εξαιρετικά επείγοντος (καθώς ήταν και η αρχική καταληκτική ημερομηνία) παράταση για την υποβολή των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων, αλλά και των λοιπών, εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. Παραθέτουμε το ουσιαστικότερο τμήμα από την απόφαση (102102/28.9.18), που εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Εταιριών και συγκεκριμένα από το τμήμα Εταιρικού Δικαίου και ΓΕΜΗ.

_________

TSENOS / Tax Cloud

 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Με τις διατάξεις του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’ 07-07-2016) τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 25 του Κ.Ν.2190/1920 (Α.Ε.), το άρθρο 10 του ν.3190/1955 (παρ.3) και το άρθρο 693 του ν.4072/2012 (παρ.2) αναφορικά με την Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων. Ως νέα απώτατη προθεσμία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης τέθηκε η 10η ημερολογιακή ημέρα του 9ου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης.

Επίσης με τον ίδιο νόμο (Ν. 4403/2016) τροποποιήθηκε το άρθρο 43β4 του Κ.Ν.2190/1920 αναφορικά με τον χρόνο δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) και καθίσταται πλέον σαφές ότι η απώτατη προθεσμία υποβολής στο ΓΕΜΗ τόσο των σχετικών πρακτικών Γ.Σ. όσο και των οικονομικών καταστάσεων είναι πλέον η 30η Σεπτεμβρίου 2018 για την χρήση 01/01-31/12/2017. Το ίδιο ισχύει και για τις προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

Λόγω τεχνικών προβλημάτων που εκκίνησαν την 27η Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίσθηκαν επαρκώς σήμερα παρουσιάσθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή σχετικών αιτήσεων καταχώρισης από τους υπόχρεους του άρθρου 1 του ν.3419/2005 και που αφορούν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από τις γενικές συνελεύσεις μετόχων ή εταίρων των υπόχρεων προσώπων.
Πληροφορούμε τα υπόχρεα πρόσωπα ότι μπορούν να υποβάλλουν τις εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις μέσω των ειδικών ηλεκτρονικών αιτήσεων του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (www.businessportal.gr) έως και την Τρίτη 02-10-20185 και ώρα 23:59:59 χωρίς την επιβολή των προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 63δ του Κ.Ν.2190/1920. Μετά την ανωτέρω προθεσμία οι διοικητικές κυρώσεις του ανωτέρω άρθρου θα επιβληθούν στην έκταση που αναφέρεται στις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920. Παρακαλούνται οι Περιφερειακές Ενότητες (Διευθύνσεις Αναπτύξεως) και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ της χώρας για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.