coming soon / νέες θεματικές ενότητες στο tsenos.gr

άρθρα & ανακοινώσεις

06-09-2018

Οι υπόχρεοι και τα αντικείμενα φορολόγησης για τον ΕΝΦΙΑ

Οι υπόχρεοι και τα αντικείμενα φορολόγησης για τον ΕΝΦΙΑ

Θέμα επικαιρότητας ο ΕΝΦΙΑ, με τους περισσότερους φορολογούμενους να έχουν ήδη τσεκάρει τα εκκαθαριστικά τους, και να ετοιμάζονται για την αποπληρωμή της πρώτης δόσης μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα, δηλαδή τις 28/9. Θα κάνουμε κάποιες γενικές αναφορές στο συγκεκριμένο φόρο, καταγράφοντας τους υπόχρεους, αλλά και τα αντικείμενα φορολόγησης σύμφωνα με την Νομοθεσία.

 

1 /  Κατ’ αρχήν να διευκρινίσουμε ότι από τους φορολογούμενους –και αν βέβαια δεν είχαν κάποια μεταβολή- δεν απαιτούνταν από μέρους τους ούτε κάποια πρόσθετη ενέργεια ούτε η συμπλήρωση επιπλέον εντύπων. Η διαδικασία των εκκαθαρίσεων βασίστηκε στην επεξεργασία των δεδομένων των εντύπων Ε9 όπως αυτά ήταν ήδη καταχωρημένα στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

Για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, ελήφθησαν  υπόψη οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων που απεικονίζουν ποια είναι τελικά η περιουσιακή κατάσταση των φορολογουμένων την 1.1.18

 

6.2 /  Ήταν δεδομένο πάντως ότι έπρεπε να υποβάλλουν Ε9 όσοι είχαν μεταβολές εντός του έτους 2017. Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση του Ε9 για τις γενόμενες μεταβολές πρέπει να γίνεται εντός μηνός από την ημερομηνία αυτής, ώστε να θεωρείται εμπρόθεσμη. Επίσης στους υπόχρεους επικαιροποίησης του εντύπου είναι βέβαια και όλοι όσοι προχώρησαν σε τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων ή ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και σε αλλαγές χρήσης ήδη δηλωθέντων χώρων.

 

3 /  Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι υπόχρεοι καταβολής ΕΝΦΙΑ είναι όσοι έχουν τα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της επικαρπίας, της ψιλής κυριότητας και της οίκησης.

Στους υπόχρεους καταβολής φόρου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και:

  • Οι κληρονόμοι είτε πρόκειται για εκ διαθήκης κληρονόμους (αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους) είτε για εξ αδιαθέτου κληρονόμους (εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου[1]).
  • Ο εκ προσυμφώνου αγοραστής. Προϋπόθεση εδώ είναι ότι στο προσύμφωνο προβλέπεται η κατάρτιση της εμπράγματης δικαιοπραξίας με αυτοσύμβαση. Εξαίρεση αποτελεί το εργολαβικό προσύμφωνο.
  • Ο εργολάβος, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις, που αναφέρονται στο Νομοσχέδιο. “Για ακίνητο το οποίο, αν και συμφωνήθηκε να μεταβιβασθεί δεν έχει μεταβιβαστεί από τον γηπεδούχο στον εργολάβο ή σε τρίτα πρόσωπα που αυτός θα είχε υποδείξει, εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή έχουν εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο εντός των τεσσάρων (4) αυτών ετών από τον εργολάβο”.

 

4 /  Πέρα από τις πλέον συνηθισμένες περιπτώσεις που προαναφέραμε (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα), ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται και “στα εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης, βοηθητικού χώρου και κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων”.

 

5 /  Αφορά βέβαια τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα ή κάθε είδους νομικές οντότητες. Το κομβικό, σημείο που λαμβάνεται χρονικά υπόψη είναι η 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, και τα ακίνητα που ανήκουν στην κατοχή του υπόχρεου, ανεξάρτητα από μεταβολές που τυχόν επέρχονται κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

 

_____

[1] Επίσης υπόχρεος είναι ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς, αλλά και ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται.